Sıcaklık Kalibrasyonu

Laboratuvarımız, çeşitli tip ve kapasitelerdeki ısıl çift, direnç termometresi, sıvılı cam termometre, kontrollü hacimlerde sıcaklık dağılımı, blok kalibratörler, sıvı banyolar, kül fırını, elektriksel simülasyon, bağıl nem, radyasyon termometresi, göstergeli sıcaklık ölçer, yüzey termometresi gibi sıcaklık ölçüm cihazlarının laboratuvarda ve sahada kalibrasyonları hizmeti vermektedir.

Sıcaklık Göstergeleri
• HERMetic U/T/I meter Cihazlarının kalibrasyonları
• Termometreler (Tüm Tipler için)
• Sıcaklık Göstergesi + Probu
• Termokupl (ısılçift) -35 +1200 °C ( Isıl Çift )
• Termokupl (ısılçift) Simülatörleri
• Oda Termometreleri
• Digital Termometre
• Analog Göstergeli Termometreler
• Higrometre (Sıcaklık/Nem)
• Cam Termometreler
• Direnç Termometreleri / PT100 (-40 +1200 °C)
• PT100 Simülatörleri
• Kül Fırınları
• Sıcaklık Kalibratörleri
• Su Banyoları
• Kuru Blok Sıcaklık Fırınları ( Blok Kalibratör )
• Benmari,Buzdolabı, Derin Dondurucu, Soğuk Hava Depoları
• Frigofrig ( Soğutuculu Araç )
• İnkübasyon Odaları
• Küvöz
• Min. Max. Cam Termometreler
• Tempmaster-100 Kalibratörleri
• Etüv, İnkübatör, Sterilizatör
• Otoklav
• Parafin Kazanları
• Radyan Isıtıcılar
• Elektrot Termosları
• Elektrot Kurutma Fırınları
• Sıcaklık Transmitterleri
• Termostat Kalibrasyonu
• Yazıcılı Termohigrometreler