Eğitim ve Danışmanlık

Eğitim

TS EN ISO 9001
TS EN ISO/IEC 17025  Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar
Genel Metroloji Eğitimi (Kalibrasyonun Önemi, Birimler ve SI Birim Sistemi, İzlenebillirlik, Kalibrasyon Sertifikaları.)
Boyutsal Kalibrasyon Eğitimi (Mihengir, Kumpas, Mikrometre, Şeritmetre, Açı Ölçer…)
Elektriksel Kalibrasyon Eğitimi  (Multimetre, Pensampermetre, Osiloskop, Çok Fonksiyonlu Kalibratör.)
Basınç Kalibrasyon Eğitimi
Sıcaklık Kalibrasyon Eğitimi

Danışmanlık

  • Kalibrasyon faaliyetlerinizin organizasyonu, planlanması ve gerçekleştirilmesi,
  • Firmanızda kalibrasyon amaçlı kullanılan cihazlarınızın veya sistemlerinizin kalibrasyon takiplerinin yapılması ve kalibrasyonlarının gerçekleştirilmesi,
  • Alacağınız kalibrasyon hizmetlerine ait maliyet tespitleri,
  • Firmanız bünyesinde kurulacak kalibrasyon veya doğrulama amaçlı laboratuvar kurulumu ve bununla ilgili olarak tesis özellikleri, çevresel şartlar ve cihazlarınızın seçimi