Kalibrasyonun Faydaları Nelerdir?

Kalibrasyon bilinci oluşmuş kurumlar, önemini iyi bildikleri kalibrasyonun, hatalı ölçüm yapan bir cihazın teşhis sürecini olumsuz yönde etkilemesi sebebi ile sağlık gibi geri dönüşü zor olan bir sektörde nelere mal olacağını bildikleri için kalibrasyon yaptırma noktasında hassas davranmaktadır. Kalite çalışmalarına başlayan kurumlar, bu çalışmanın bir parçası olan kalibrasyon bilincini tüm kurum içerisinde oluşturmaktadır.

Kalibrasyon ile:

1. Gerçekleştirilen tüm ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınır.
2. Üretim kalitesi istenilen seviyeye yükseltilir.
3. Üretim aşamalarında doğabilecek sapmalar ve hatalar önceden tespit edilerek giderilir.
4. Ürünlerin diğer firma ürünleri ile uyumlu olması sağlanır.
5. Rekabet imkanı artar.
6. İleri teknolojiyi yakalama ve kullanma imkanı sağlanır.
7. Üretilen ürünün Uluslar arası standartlara uygunluğu sağlanır.
8. Müşteriden haksız kazanç veya müşteriye haksız menfaat sağlanması önlenir.
9. Sağlığınız doğru teşhis ve tedavi imkanlarına kavuşur.

Güzelyalı Mahallesi Gümüşsu Sok.No: 5
Pendik/İstanbul
+90 216 593 27 40 - 41
unikal@uniservice.com.tr